Obrazy z dějů karlovských 1714 2014

Volný čas
I. výstava k 300.výročí založení Velkých Karlovic. Potrvá od 1. května do 22. června 2014 v Karlovském muzeu.

Termíny