Bedřichu Smetanovi s láskou

Volný čas
Životní příběh génia české hudby, interpretovaný dle posledních výzkumů antropologicko-lékařského týmu. Účinkují: Alfred Strejček, Daniel Wiesner – který přednese klavírní kompozice B. Smetany.
Termíny