XVI. Ročníku huebního festivalu Antonína Bennewitze

Hudba
Vystoupí: Kühnův dětský sbor, Jiří Teml: „ČERT A KÁČI anebo peklo v pekle".
Termíny