Portréty české a zahraniční šlechty 21. století

Volný čas, Pro děti

Výstava dokumentární fotografie Jiřího Fialy z Třebíče, který dva roky na zámku v Kuníně dokumentoval významné okamžiky v moderních dějinách zámku, slavnost 250. výročí narození dobré hraběnky Marie Walburgy a rovněž vernisáž ojedinělé výstavy knih, plánů a map slavného maršála Ernsta Gideona Loudona.


http://www.zamek-jaromerice.cz/

Vážení přátelé,

přijměte prosím srdečné pozvání na vernisáž výstavy Portréty české a zahraniční šlechty 21. století. Výstava se koná pod záštitou barokního zámku v Kuníně pod putovním názvem Prosíme nesedat! Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 8. května 2014 v 16 hodin ve vstupní hale jednoho z nejkrásnějších barokních zámků v Jaroměřicích nad Rokytnou. Účast na vermisáži přislíbil rovněž hrabě Jan Nepomuk Podstatzky-Lichtenstein, majitel zámku Velké Meziříčí a vnuk hraběte Františka Harracha, osobního účastníka atentátu na následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este.

Mladý talentovaný fotograf Jiři Fiala z Třebíče dokumentoval dva roky na zámku v Kuníně významné okamžiky v moderních dějinách zámku, slavnost 250. výročí narození dobré hraběnky Marie Walburgy a rovněž vernisáž ojedinělé výstavy knih, plánů a map slavného maršála Ernsta Gideona Loudona.

Do Kunína se sjíždějí čas od času vzácní hosté ze starých šlechtických rodin z celé střední Evropy. Připomeňme, že v Kuníně byla velmi často k vidění Jeho Osvícenost Franz Joseph hrabě Waldburg-Zeil, přímý potomek císaře Františka Josefa I., ostravsko-opavský biskup Jeho Jasnost František Václav princ Lobkowicz, starobylé rodiny Podstatzky-Lichtenstein, Podstatzky-Thonsern, Belcredi, Mensdorff-Pouilly, Bořek-Dohalský, Sedlnitzky z Choltitz, Czernin z Chudenitz, Loudonové a naposledy Jeho Jasnost Karel kníže Schwarzenberg. Fotografie Jiřího Fialy vznikaly v letech 2012 a 2013 a mezi stovkami záběrů bylo opravdu velmi těžké vybrat ty nejzajímavější.

S fotografickými portréty šlechticů se bude moci široká veřejnost seznámit na výstavě ve vstupní hale zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, která zde potrvá od 9. května do 29.června 2014. Výstava se do vstupní haly zámku vrátí rověnž v první polovině srpna v průběhu konání prestižního mezinárodního hudebního festivalu pěvce Petra Dvorského.

A proč pracovní název název výstavy Prosíme nesedat? Jedna z nejlepších fotografiií celé výstavy, zachycující knížete Karla Schwarzenberga a barona Ensta Gideona Loudona, vznikla ve chvíli, kdy staří dobří známí klábosili se sklenkou dobrého vína na starobylé lavici kardinála Lva Skrbenského, na níž se objevuje vzkaz pro návštěvníky zámku: Prosíme nesedat!

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Termíny