Mezinárodní den muzeí

Volný čas
Kvízy a soutěže o drobné ceny. Možnost vyfotografovat se jako františkánský mnich.
Termíny