Navrhování založené na pravidlech / Digitální materiálnost a hylémorfní tektonika - Fabio Gramazio (Gramazio & Kohler) + Toni Kotnik

Volný čas
Fabio Gramazio a Toni Kotnik budou hovořit o paradigmatech navrhování založeném na pravidlech. Přednáška představí jak metody takového navrhování, tak jejich význam v širším kulturním kontextu navrhování digitálního.
Termíny