Cena Jarmily Jeřábkové: Večer vítězů

Volný čas
Přehlídka a doprovodný program taneční soutěže.
Termíny