Křeslo pro Otakara Brouska ml.

Volný čas
Večerem provází Robert Tamchyna, hudba O. Brousek.
Termíny