Dětské pěvecké sbory

Hudba
Dětský pěvecký sbor Sluníčko ZŠ Janáčkovo náměstí pod vedením J. Hlaviznové a host Dětský pěvecký sbor ZŠ MUDr. Emilie Lukášové z Ostravy – Hrabůvky pod vedením Z. Kramarenkové.
Termíny