Nakladatel Rainer Pretzell - Tvůrce a experimentátor - Autorské knihy

Výstava
Představení produkce jednoho z nejvýznamnějších vydavatelství autorských knih na světě. V roce 2006 jsme získali darem na 200 autorských knih od Rainera Pretzella, zakladatele a majitele berlínského vydavatelství Rainer Verlag. Pro invenční a experimentální přístup vyhledávali spolupráci s vydavatelstvím autoři, kteří jsou dodnes v oblasti autorské knihy pojmem - Dieter Roth, A. R. Penck, Emmet Williams, Marcel Broodthaers, Ann Noël, Endre Tót, Jan Voss, Ben Vautier. Výstava vybraných autorských knih, kreseb a tisků z daru Rainera Pretzella podá přehled o části naší kolekce autorských knih a knih pojatých jako umělecké dílo, která je rozsahem a významem ojedinělá nejen v České republice.
Termíny