Mlčení

Divadlo
Mnohovrstevnatá studie ticha a kontemplace ve světové premiéře společného počinu nezávislého olomouckého souboru a experimentující pražské divadelní skupiny.
Termíny