Oliva - Chvíle blízkosti

Výstava
Cílem projektu je jednak zpestřit kulturní dění v této destinaci, jednak prezentovat tvorbu mladé české malířky, užívající pseudonym „Oliva“. Její dílo charakterizuje specifický pohled na viděnou realitu. Autorka neustále hledá a zkoumá vztahy a přesahy mezi světem viděným a světem „za“. V jejím díle se setkáváme s náměty (dalo by se téměř říci pragmatickými) od sklizně vína ve středomořské oblasti, přes působení živlů, až po anděly. Jednou je zobrazené téma ztišené, poklidné a meditativní, jindy plné energie a dění. Podobnou různotvárnost jako po obsahové stránce, můžeme pozorovat i ve formálním uchopení námětu - poklidné barevné plochy s mírnou hrou lehkých valérů přechází pojednou v dynamicky uchopené abstraktní kompozice. Jindy zase můžeme v obrazu postřehnout zřetelný figurální či jiný předmětný motiv, jak tomu začíná být častěji v autorčině novější tvorbě. Všechna díla této mladé autorky i při své pestrosti a různorodosti spojuje jeden fakt – neustávající a upřímné hledání nových východisek a horizontů.
Termíny