Michal Škoda - Přítomnost absence

Výstava
Michal Škoda (1962), kurátor Domu umění v Českých Budějovicích, zahájí rok architektonických výstav v Galerii Na shledanou. Mnohovrstevnatou realitu převádí do geometrických tvarů a podobně se chová i ke světu barev, který redukuje do odstínů šedé. Galerii vymaluje, aby nápadněji vystoupila prostá rytmika architektury.
Termíny