Mezinárodní hudební festival Pražské jaro - Petr Altrichter: Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Hudba
Vystoupí: Petr Altrichter - dirigent, Roman Patočka - housle, Maria Kobielska - soprán, Jaroslav Březina - tenor, Svatopluk Sem - baryton, Kühnův smíšený sbor, Marek Vorlíček - sbormistr.
Termíny