Možnosti a hranice regresní terapie

Volný čas
Přednáška bude informovat o tom, jak regrese probíhá a zejména co vyžaduje práce s minulými životy. Poukáže na pozoruhodný léčebný potenciál i meze regresní terapie a poskytne přehled o nových tendencích a tématech v Evropské asociaci regresních terapeutů EARTh. Současně připomene, že v regresi vstupujeme do hlubších úrovní vědomí a vydáváme se na cestu, která znamená víc než jen terapii a řešení situačních problémů.
Termíny