Večer pod lucernou

Volný čas
Beseda s Pavlem Vránským – válečným veteránem.
Termíny