Fata Morgana

Volný čas
Eva Smržová, vedoucí skleníku Fata Morgana, bude promítat obrázky ze svých cest po nalezištích.
Termíny