Drak Karamelák

Divadlo
Pohádková hudební výchova Karla Daňhela. Děti hravou formou prostřednictvím pohádky zažijí hudbu ve všech jejích podobách – budou tančit, zpívat, naslouchat, rozeznávat tajemné zvuky a budou vtaženy do pohádkového děje o draku Karamelákovi.
Termíny