O neznámém lidu

Výstava
Ve spolupráci s Kašubským etnografickým parkem ve Wdzydzach Kiszewskich uvádíme výstavu o lidové architektuře na Kašubách.
Termíny