Pásmo krátkých českých a slovenských dokumentů ze 70. let

Film
Pásmo naváže na přednášku Márie Ferenčuhové a představí standard i experimentální a esejistické přesahy československé dokumentaristiky počátku 70. let.
Termíny