Piaf známá neznámá

Hudba
Vystoupí: Eva Kriz-Lifková, Jana Hermachová, Milan Dvořák.
Termíny