Jak zdravě stárnout

Volný čas
S přibývajícími roky se pro seniory stávají poruchy a nemoci obávanou hrozbou, která vyřazuje člověka z aktivního života a odkazují ho na pomoc druhých. Prof. Anna Strunecká, autorka bestselerů o době jedové, se bude ve své přednášce zabývat způsoby prevence, které jsou snadno dostupné a ukazují se jako účinné pro zlepšení kvality života. Posluchači se také seznámí s novými poznatky o Alzheimerově nemoci a s testy používanými pro její včasnou diagnostiku. Přednáší Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
Termíny