Jak vytvořit nezapomenutelné postavy

Volný čas
V literární tvorbě jsou postavy alfou i omegou úspěchu. Čtenář si po letech jen těžko vybavuje děj knihy, ale dobře napsané postavy si pamatuje vždy. Jak to tedy udělat, aby vaše postavy v literárním díle byly plastické, věrohodné, zajímavé a čtenářsky atraktivní? Přednáší Mgr. Markéta Dočekalová, scenáristka a spisovatelka.
Termíny