Bratři Karamazovi

Divadlo
Epos, ve kterém autor sám bilancuje vlastní životní postoje a názory náboženské, sociální, filozofické i duchovní. Vztahy jednotlivých bratrů k hrubému, autoritativnímu a zhýralému otci jsou určující a definovány nejen dědičně a nedostatkem lásky v dětství, ale i vášnivou posedlostí k ženě či vzájemnou nenávistí kvůli dědictví. Rozdílnost povah a impulzivní jednání vedou k otcovraždě a následnému soudnímu vyšetřování. Velká freska životních příběhů s fascinujícím psychologickým pozadím a kriminální zápletkou je filozofickým podobenstvím o hledání Boha a sebe samých uprostřed vlastního chaosu a nezlomné vitality.
Termíny