Počátky husitství a Podblanicko

Volný čas
Přednáší PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D., (Ústav českých dějin FF UK).
Termíny