Z PŮDY NA VÝSTAVU

Výstava, Volný čas

Odkrývání tajemství konzervátorského řemesla.

Zveme vás na výstavu ze zákulisí muzea. Uvidíte práce z naší konzervátorsko-restaurátorské dílny a seznámíte se s postupy vedoucími k uchování
muzejních exponátů.

Zahájení výstavy se koná v pondělí 12. května 2014 od 16.30 hodin.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny