Hana Sar Blochová: zpěv, gotická harfa, psalteria, perkuse

Volný čas, Pro děti

Středověké písně na pouti do Santiaga de Compostela.Písně trubadúrů, svatojakubské a mariánské poutnické zpěvy a balady sefardských Židů z 12.–14. století.


http://www.hrad-krakovec.cz/

PROGRAM:

Na Svatojakubské pouti do Santiaga de Compostela zněly celou Evropou poutnické písně ze středověkých sborníků „Liber de Sancti Jacobi“ (písně o zázracích konaných apoštolem Jakubem Starším), „Cantigas de Santa María“, „Cantigas de amigo“ a „Llibre Vermell“ (zpěvy o zázracích Černé madony z katalánského kláštera v Montserratu).

Termíny