Putování po arizonských hvězdárnách

Volný čas
Vyprávění Fr. Lomoze - účastníka neobvyklé cesty za poznáním přírodních krás Národních parků USA a hlavně astronomických observatoří na území Arizony je doplněno mnohými fotografiemi a 50minutovým filmovým dokumentem. Dotazy ze strany publika budou vítány! Navštívené observatoře většinou vlastní nebo spravují nejrůznější univerzity USA. Z nich je nejvýše položená observatoř na Mt. Graham ve výšce 3200 m a další na Mt. Lemmon a také na Kitt Peaku.
Termíny