O zvláštní roli čísla 5

Volný čas
Číslo 5 vystupuje v některých význačných matematických vztazích a vlastnostech matematických objektů. Je tomu tak i v případě reálného světa v souvislosti k tradičním pojmům typu „proporce“, „harmonie“ apod. Jaká je role čísel ve struktuře světa? Stvořil přirozená čísla bůh? Je matematika dílem lidského intelektu? Co je číslo? Toho všeho se dotkne přednáška o zvláštní roli čísla 5 ve světě matematiky, estetiky, ale i některých zvláštností fyzikální stavby světa. Obsahem přednášky bude matematická problematika vztahu čísla 5 se zlatým řezem, Fibonacciovými čísly, „neřešitelnou rovnicí“ nebo rovinným grafem. Ze světa fyziky pak problém evropských ladění a „harmonická“ stavba sluneční soustavy.
Termíny