Bubny - z vesnice velkoměstem

Volný čas
Přednáška se soustředí na urbanistický vývoj jednoho ze dvou původních jader sedmé pražské čtvrti od venkovského sídla přes tovární čtvrť po úroveň velkoměsta. Hodnoty místa jsou dány dobrým spojením s centrem Prahy, kvalitní architekturou zdejších budov, plnokrevným velkoměstským životem a vazbou na proslulé městské parky. Ústřední téma představuje vztah místa k řece a železnici (vliv říční regulace, rozvoj a úpadek bubenského nádraží).
Termíny