Adam Dostál 034 / OBRAZY, FOTOGRAFIE, OBJEKTY

Výstava

Malíř, grafik, příležitostně píše básně (pseudonym Tesfaye Kux).
Narodil se 3. ledna 1980, žije v Horní Loděnici
Absolvoval gymnázium ve Šternberku, krátce studoval na PdF UP v Olomouci.

Termíny