Přednáška Milana Smrže

Volný čas
Potenciály a technologický rozvoj obnovitelných zdrojů, limity současného energetického systému - dostupnost a následky pro životní prostředí.
Termíny