FyzioCafé

Volný čas
Tentokrát bude tématem Idiopatická skoliosa a představit nám ji přijde PhDr. Iveta Pallová, Ph.D., absolventka studia fyzioterapie v Olomouci na LF UP a FTK UP, doktorandského a doktorského studia na FTVS UK v Praze. V magisterské i doktorandské práci se zabývala diagnostikou a léčbou skoliózy a rovněž i v praxi má nyní převážně pacienty s idiopatickou skoliózou. Od roku 2006 vede odborné kurzy pro fyzioterapeuty a lékaře věnované diagnostice a kinezioterapii u idiopatické skoliózy.
Termíny