Naděje pro Esperanzu

Volný čas
Přednáška se světelnými obrazy o poslední návštěvě indiánů s českou krví v Paraguayi. Setkání přátel a příznivců projektů o. s. Checomacoco.
Termíny