KOČKOVÁNÍ

Volný čas
Výtvarná soutěž pro děti i dospělé. Namaluj, nakresli, vymodeluj, vyfoť kočku… výstava prací v prostorách DDM. Výsledky soutěže na www.ddmub.cz, informace: R. Benešová.

Termíny