MĚSTSKÉ ZÁSAHY ZLÍN

Volný čas
aArchitektura o.s. Vás srdečně zve na výstavu Městské zásahy Zlín 2014, která probíhá v rámci festivalu Meet Czech Design. Tato výstava je prvním výstupem projektu Městských zásahů ve Zlíně. Představíme Vám jak odevzdané koncepční návrhy architektů na konkrétní místa ve městě, tak i nashromážděné podněty od zlínských občanů. Odbory Magistrátu města Zlína se k podnětům zaznamenaným na webu www.mestskezasahyzlin.cz také vyjadřovaly. Odpovědi si spolu s ponděty můžete přečíst na této výstavě.

Termíny