Jak dostal Kuba Marjánku za ženu

Divadlo
Pohádkový příběh nás přenese na vesnický rynek s cukrárnou a hospodou. Cukrářka i hostinský jsou vyhlášenými lakomci, nepřejí lásce Koby a Marjánky, na níž si myslí i hostinský. Zda se Marjánka s Kubou sobě dostatnou, to vše prozradí děj pohádky.
Termíny