Přísahali republice

Výstava
Výstava z vojenské historie (paravýsadek Barium, generál Josef Knop).
Termíny