Dítě, dětství, mateřství. Rozmilá výstava o vyrůstání před sto lety

Výstava
Dětem a jejich výchově je dnes věnována velká pozornost. Víte ale, jak se žilo dětem a jejich matkám před sto až sto padesáti lety?
Termíny