Edukační centrum - SZ Hradec nad Moravicí

Volný čas, Pro děti

Prostřednictvím výchovně-vzdělávacího centra rozšiřuje Národní památkový ústav nabídku zámku od 1.5.2014, pro cílové skupiny, zejména žáky 1. a 2. stupně ZŠ.Pilotní programy - Cesta do středověku, Život na zámku


http://www.zamek-hradec.cz/

Návštěvníci Edukačního centra si mohou zažít a osahat různé kapitoly z historie na vlastní kůži. K tomuto účelu jsou připraveny edukační pomůcky jako např. repliky historických kostýmů, zbroje a zbraní, skládací modely křížové klenby a mnohé jiné.

Vzdělávací program "Cesta do středověku" - nabídne základní orientaci v hmotné kultuře všedního dne v oblastech odívání, stolování, válečnictví, písemnictví a jednotlivých dobových řemesel.

Vzdělávací program "Život na zámku" - využívá při svém průběhu dobové kostýmy, nabízí návštěvníkům možnost získat představu o dobovém odívání, hierarchii majitelů a jejich sloužicích, zábavě, hrách i povinnostech a časovém rozvrhu dne v 19. století.

Pro dospělé návštěvníky nabízí Edukační centrum dne 10.5.2014 "Zámecký sklep vína" - informace  z historie s ochutnávkou více odrůd vín; akce je připravována ve spolupráci s Ústavem lázeňství, gastronomie a turismu Slezské univerzity v Opavě.

Účast na tomto programu je nutno objednat předem.

Kontakt: Mgr.Petr Havrlant, +420 724 793 758, havrlant.petr@seznam.cz

http://www.pamatkynasbavi.cz/Table/Edukacni-centra/EC-Hradec-nad-Moravici/

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny