Kraslice a velikonoční pohlednice

Výstava
Ve výstavních prostorách Kunhuty jsou poprvé vystaveny unikátní polabské kraslice, pocházející z národopisných sběrů, prováděných sběrateli Václavem Smutným v Sadské a okolí a Janem Hellichem na Poděbradsku na konci 19. století.Výstava je doplněna současnými ukázkami tradičního zdobení kraslic a zvykoslovného pečiva, výběrem z kolekce starých velikonočních pohlednic a polabskými lidovými výšivkami.
Termíny