Výstava fotografií c. a k. pilota Ernsta Strohschneidera

Výstava
Termíny