Květinový svatební den s řemeslným jarmarkem

Volný čas
Pohodový den v exteriérech Sázavského kláštera s květinami, nevěstami, výrobky středočeských řemeslníků.
Termíny