Probuzení jara

Divadlo
Dogmata konvencí a slepý ohled na takzvanou morálku netvoří jen tragédii lidských osudů, ale dávají vzniknout především tragédii lidské omezenosti.
Termíny