Chrámové souznění tónů

Hudba
Vystoupí: Andrea Kalivodová – mezzosoprán, Ivana Michalovičová – varhany, Zbyňka Šolcová – harfa, Jaroslav Svěcený – housle.
Termíny