Praktická rétorika

Kurzy, vzdělání, konference
• 4 x 3 hodiny přednášek a cvičení • Technika projevu, praktické rady • Využití příkladů a humoru • Jak vést dialog? • Schopnost argumentace
Termíny