Řecký den na hradě Veveří

Volný čas, Pro děti

Pro malé i velké návštěvníky je v průběhu celého dne připraven bohatý kulturní i historický program s možností ochutnat i zakoupit vybrané řecké gastronomické speciality.


http://www.veveri.cz/

Nejen milovníci Řecka se mohou těšit například na krojované vystoupení tanečníků Lycea Řekyň a souboru Prometheus a sami si pak mohou tance vyzkoušet za doprovodu zkušených lektorů. Zájemci se mohou zapojit do zajímavých poznávacích soutěží zaměřených na Řecko a řeckou komunitu. Pro rodiny s dětmi budou připraveny tematické atrakce s vazbou na řecké báje a mýty.

Významnou součástí historického programu představuje výstava s názvem "Řekové a Levantinci ve Vídni, v Brně a na Moravě", která bude slavnostně otevřena v prostorách hradu a zůstane návštěvníkům hradu přístupná do konce října 2014. 

 

PROGRAM    

11:00     Oficiální zahájení akce
11:15 - 11:30     Výuka řeckých tanců
12:00 Kulturně historický vhled
12:15 - 12:30Výuka řeckých tanců
13:00 Pozdravy čestných hostů
13.15 Zahájení vystoupení hudební skupiny I PAREA
14:15Kulturně historický vhled 
14.30 

Zkouška Tanečního souboru Lycea Řekyň v ČR a

tanečního souboru Prometheus

16:00Kulturně historický vhled 
16:15

Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR a taneční soubor

Prometheus – představení tradičních tanců a písní

18:00Kulturně historický vhled 
18:15 -18:45

Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR a taneční soubor

Prometheus – představení tradičních tanců a písní

22:00

Závěr akce

 

Srdečně Vás zveme na hrad Veveří!

Aktuální informace o akci naleznete na stránkách www.hradbezvyhrad.cz.

 

V rámci akce „Řecká sobota na hradě Veveří“ bude v prostorách hradu slavnostně zahájena inovovaná výstava "Řekové a Levantinci ve Vídni, v Brně a na Moravě", jejímž iniciátorem a autorem je Mgr. Aristidis Franc.

Výstava se věnuje zejména pozoruhodné historii významných řeckých a levantských rodů na konci 18. a v průběhu 19. století ve výše uvedených lokalitách. Příslušníci těchto rodů pocházeli často z významných konstantinopolských nebo epirských rodin postupně se stěhujících za lepším živobytím do oblasti podunajských měst, Budapešti, Vídně, ale i na Moravu. Velmi brzy pronikli do okruhu císařského dvora, díky svému intelektuálnímu a obchodnímu nadání se stali velmi významnými obchodníky, bankéři, politiky, finančníky a mecenáši, kteří zanechali svoji neopomenutelnou stopu také v historii a rozvoji Moravy i Čech. Současné hospodářské styky mezi Českou republikou a Řeckem jsou pokračováním cesty, které tyto významné osobnosti rozvinuly.

 

Termíny