Stůl na zámku a v paláci - stolování na šlechtických sídlech v 18. a 19. století

Volný čas, Pro děti

Šlechtické hostiny znamenaly nejen vybrané lahůdky a luxusně servírovanou tabuli, ale také přísná a závazná pravidla. Stolování na šlechtických sídlech v 18. a 19. století představí nová výstava „Stůl na zámku a v paláci“. Unikátní exponáty budou k vidění na prohlídkové trase zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou od 8. května 2014 po celou návštěvnickou sezónu.


Výstava Stůl na zámku a v paláci ukáže různé podoby šlechtických tabulí. Návštěvníci uvidí, jak vypadalo stolování na dámské hostině – čajový gouter, co obnášelo prostřít k oficiální hostině nebo jakou podobu měla velká pánská snídaně se šampaňským. Během prohlídky se také dozvědí, jak probíhalo podávání stravy v appartementu, jak se připravovalo servírování pokrmů a čím voněla zámecká kuchyně.

Mimořádnou pozornost si zaslouží některé vystavené exponáty. Mezi ně patří například tzv. nástolníky, které mají podobu zámecké zahrady nebo páva. „Nástolník vyobrazující zámeckou zahradu je cukrářskou replikou parteru jaroměřické zahrady, doplněný nástolními porcelánovými figurkami, které byly původně vyráběny k těmto účelům. Do vitrín v interiérech se dostaly až následně, protože si je dámy odnášely z hostin „na památku“, vysvětluje jedna ze spoluautorek výstavy Jana Petrová, správkyně depozitáře SZ Jaroměřice nad Rokytnou.

Vzácností je také stolní fontána na červené víno, vyrobená v Holíči kolem roku 1780 nebo stolní stříbro. „Stříbrné nádobí bylo uloženo v stříbrné komoře čili stříbrnici majorátního domu neboli rodového sídla jako nedílná součást rodinného majetku,“ upozorňuje další spoluautorka výstavy Libuše Ruizová. Zároveň dodává, že tento majetek býval často fideikomisní podstaty, a tím pádem byl součástí nedělitelného rodinného jmění.

Cílem výstavy je vyvrátit mylnou představu o permanentních panských hostinách a nevázaném obžerství a opilství. Charakteristickým rysem starobylé šlechty byla naopak po léta pěstovaná vysoká kultura a ušlechtilý mrav jako soubor dědičných ctností, založených především na ctnostech křesťanských. Stolování na šlechtických sídlech bylo v minulosti ve velké míře spjaté spíše s pravidly, která se striktně dodržovala, než s primární orientací na vybrané lahůdky.

Autorsky se na výstavě podíleli PhDr. Libuše Ruizová, PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D., Jitka Bukovjanová a Mgr. Jana Petrová.

Výstava je přístupná v návštěvnické době zámku od 8. května až do 31. října 2014. Plné vstupné činí 70,- Kč, snížené je 50,- Kč a rodinné 200,- Kč. Bližší informace na http://www.zamek-jaromerice.cz.

 

Kontakty:

Mgr. Jana Petrová, správkyně depozitáře SZ Jaroměřice nad Rokytnou, 606 742 700, petrova.jana@npu.cz

PhDr. Libuše Ruizová, NPÚ GnŘ, vedoucí oddělení mobiliárních fondů a zámeckých knihoven, 724 663 639, ruizova.libuse@npu.cz

Mgr. Jitka Skořepová, PR, vztahy k veřejnosti, NPÚ ÚPS České Budějovice, 386 356 921, 602 626 736, skorepova.jitka@npu.cz

Termíny