Už ho nesou! Dračí slavnosti 2014

Divadlo, Volný čas, Hudba, Pro děti

Město Trutnov je od pradávna opředené pověstmi. Ta nejznámější vypráví o tom, jak bylo město založeno panem Albrechtem z Trautenbergu, který v hlubokých lesích porazil strašlivého draka.

I proto je symbolem města právě drak. Ten pravý, trutnovský, je každoročně na jaře slavnostně zavěšován na věž Staré radnice na Krakonošově náměstí, kde má po celou letní sezónu své čestné místo. Akce Už ho nesou!, známá také jako dračí slavnosti, při které se tento slavnostní akt koná, patří k nejoblíbenějším trutnovským akcím. Každý ročník dračích slavností je věnován vybrané části z pověstí o založení města Trutnova, které do sbírky sepsal trutnovský kronikář Simon Hüttel v 16. století. Letošní (už deváté) slavnosti proběhnou 3. května a ponesou se v duchu podtitulu O stavbě Albrechtovy tvrze a tedy příběhu o tom, jak bylo město vystavěno. Tradiční magický večerní průvod a vyzdvižení draka na věž bude po celý den předcházet bohatý program v celém centru města. Na náměstí bude největší atraktivitou výtvarná dílna pro všechny generace – „Můj dům – můj hrad“. V Trautenbergově tvrzi, která vznikne na travnatém palouku pod trutnovským muzeem, se odehraje zábava v duchu středověkých krčem. Chybět nebude dobové tržiště, oblíbená kuličková dráha, předvádění starých řemesel, výtvarné dílny a další vystoupení. 

Kompletní program a další informace na www.trutnovmestodraka.cz. 

Termíny