Jarní tóny klavíru

Hudba
Klavírní recitál Evy Kubišové, absolventky Brněnské konzervatoře a pražské AMU.
Termíny